Změna vlastnické struktury

chtěli bychom Vás informovat, že dne 4. 5. 2021 MICRONIX GROUP SE a Portiva a.s. od Active Development Investments a.s. převzaly 100% obchodních podílů ve společnostech AHP 3T s.r.o. a AHP Beta s.r.o., v nichž každý investor drží 50% podíl.

V plném rozsahu budou zachovány obchodní vztahy a služby AHP 3T s.r.o. a AHP Beta s.r.o., kontinuita managementu prostřednictvím pana Miroslava Glacnera, a pracovní týmy společností. Řízení společností AHP 3T s.r.o. a AHP Beta s.r.o. je koordinováno MICRONIX GROUP SE, která vykonává manažerskou kontrolu. Portiva a.s. je investorem v energetice, nemovitostech, private equity a finančních projektech. MICRONIX GROUP SE se zaměřuje na energetiku z decentrálních a obnovitelných zdrojů a rovněž na nemovitostní oblast. MICRONIX GROUP SE a Portiva a.s. společně úspěšně provozují další energetické a nemovitostní projekty.

AHP 3T s.r.o. a AHP Beta s.r.o. se tak staly součástí portfolia s tradicí delší než 30 let v energetice a budou podporovány zkušenostmi investorů z dalších provozů teplárenství, decentrální výroby tepla a elektřiny a LDS. Jménem investorů a společností AHP 3T s.r.o. a AHP Beta s.r.o. bychom Vám tímto chtěli vyjádřit poděkování za dosavadní spolupráci a zájem na jejím pokračování.

Út, 07/06/2021 - 20:51
pagero

Naším cílem je poskytovat stabilně kvalitní a dostupné teplo všem připojeným zákazníkům.

Na trhu působíme od roku 1995, kdy jsme pod původním názvem VYTEP UNIČOV s.r.o. zahájili správu a provoz prvních městských tepelných hospodářství. VYTEP UNIČOV s.r.o. vznikla jako dceřiná firma společnosti Martech Holding a.s., která v kraji působí od roku 1992 jako stavební a realizační společnost poskytující komplexní řešení díla na klíč v energetice, teplárenství, plynárenství i pozemním stavitelství. Více informací

Buďte v obraze ať Vám nic neunikne, co je u nás nového