Kogenerace - princip, technologie a výhody.

Kogenerace, nebo také kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), kterou instalovala AHP 3T s.r.o. ve svých kotelnách, je efektivní, spolehlivý a především ekologicky šetrný způsob výroby elektrické energie, při kterém, jak již název napovídá, dochází současně k dodávce tepla.

Právě dodávka tepla, které je při samostatné výrobě elektřiny v konvenčních zdrojích vypouštěno bez využití do ovzduší, představuje často velmi podstatné zvýšení celkové účinnosti energetického procesu, jež u moderních technologií kogenerace často přesahuje 90 %. Pro srovnání, u klasických zdrojů energie se účinnost využití energie obsažené v palivu pohybuje v rozmezí 30 – 40 %.

V následujících odstavcích bude blíže představen princip KVET a výhody, které s sebou tento způsob výroby elektřiny a tepla přináší. Dále budou představeny některé konkrétní technologie, které se dnes v širší míře využívají.

Princip kogenerace

Kogenerace představuje současnou výrobu elektřiny a tepla s požadovanými kvantitativními a kvalitativními parametry. Jak je již uvedeno výše, hlavním rozdílem mezi konvenčními zdroji elektrické energie a zdroji fungujícími na principu kogenerace je efektivní využití tepla, které je při klasické výrobě elektřiny vypouštěno do okolí.

Kogenerační jednotky jsou navíc vyráběny v širokém výkonovém rozsahu od jednotek kWe (kilowatt elektrický) až po stovky MWe (megawatt elektrický). Mohou tak být využity jak pro zásobování celých měst, tak pro dodávku elektřiny a tepla pro průmyslové podniky nebo bytové domy.

Na následujícím obrázku je zobrazen popisovaný princip.

Út, 06/08/2021 - 00:56
ahp3t

Naším cílem je poskytovat stabilně kvalitní a dostupné teplo všem připojeným zákazníkům.

Na trhu působíme od roku 1995, kdy jsme pod původním názvem VYTEP UNIČOV s.r.o. zahájili správu a provoz prvních městských tepelných hospodářství. VYTEP UNIČOV s.r.o. vznikla jako dceřiná firma společnosti Martech Holding a.s., která v kraji působí od roku 1992 jako stavební a realizační společnost poskytující komplexní řešení díla na klíč v energetice, teplárenství, plynárenství i pozemním stavitelství. Více informací

Buďte v obraze ať Vám nic neunikne, co je u nás nového